Flygt Indie Law


Efter 30 år på Sveriges två största advokatbyråer har Olle Flygt lämnat storbyrålivet bakom sig och han är nu primärt inriktad på att verka som fri och oberoende rådgivare och skiljedomare.

Olle Flygt ägnar även viss tid åt undervisning och han är inte främmande för att ta på sig uppdrag som medlare. I samarbete med kollegor på andra byråer tar han också, mycket selektivt, på sig vissa uppdrag som processombud.

Innehåll


Roller

LÄS MER

Olle Flygt

LÄS MER

Publikationer

LÄS MER

Pro bono

LÄS MER

Praktik

LÄS MER

Kontakt

LÄS MER

Utlandsverksamhet

LÄS MER