Kapitel 8, Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm

Old Glashedy Advokat ABSärskilt företagsnamn: Flygt indie law

Adress - Tändstickspalatset, Kapitel 8, Västra Trädgårdsgatan 15, SE-111 53 Stockholm

E-post - olle@flygtindielaw.se | linda@flygtindielaw.se

Mobil - Olle: +46 73 720 11 59 | Linda: +46 73 150 67 02

Styrelsens säte:  Stockholm, org.nr. 556954-7473

Advokatbyråns allmänna villkor finns här. Advokatbyrån står under tillsyn av Sveriges advokatsamfund. Hur advokatbyrån behandlar personuppgifter framgår här.

Kontakt

Orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis iaculis in ex ut vulputate.Sed fringilla in massa vitae tristique.