Kapitel 8, Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm

Old Glashedy Advokat ABSärskilt företagsnamn: Flygt indie law

Adress - Tändstickspalalatset, IVAR, Västra Trädgårdsgatan 15, SE-111 53 Stockholm

E-post - olle@flygtindielaw.se | linda@flygtindielaw.se

Mobil - Olle: +46 73 720 11 59 | Linda: +46 73 150 67 02

Styrelsens säte:  Stockholm, org.nr. 556954-7473

Advokatbyråns allmänna villkor finns här. Advokatbyrån står under tillsyn av Sveriges advokatsamfund. Hur advokatbyrån behandlar personuppgifter framgår här.