Pro bono


I sin inkomstbringande verksamhet jobbar Flygt indie law enbart för och med företag, och endast inom rättsområden som Olle Flygt har erfarenhet av.

En tanke med Flygt indie law har varit att gratis hjälpa behövande privatpersoner i myndighetskontakter eller annat som de upplever som problematiskt, även om det ligger utanför medarbetarnas expertområden. Det ska handla om inte alltför stora eller komplicerade ärenden.

Vi vill inte riktigt sätta upp några tydliga gränser för denna del av verksamheten, men tror att uppdragen ska komma via organisationer, som kommer i kontakt med de privatpersoner som behöver denna gratishjälp. Vi kommer själva att försöka etablera kontakt med ett par sådana organisationer.