Till dig som är doktorand


Flygt indie law kommer att erbjuda en doktorand i civilrätt eller processrättmöjlighet till praktik under 6-12 månader.

Lön utgår inte, men möjlighet att få arbeta på kontoret en dag i veckan kommer att finnas. Vidare kommer praktikanten erbjudas möjlighet att göra utredningar och få betalt mot faktura med belopp som överenskoms från fall till fall. Praktikanten behöver således ha F-skatt.

Ansökan om praktikplats kan ges in skriftligen när som helst.

Ring Olle Flygt om du vill diskutera.