(Smirnoff enligt OF)

(Smirnoff enligt OF)
Nu var jag där igen. Berättelse mot berättelse och jag i mitten som skiljedomare.
Tur ibland att det finns bevisbörderegler.